Generel information om cookies

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på brugerens computer, så den kan genkende computeren ved brugerens næste besøg på hjemmesiden. Cookies bliver sendt frem og tilbage mellem browseren og en webserver og indeholder bl.a. information om, hvordan hjemmesiden bliver brugt.

En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus eller andre ondsindede programmer. Den hjælper til at analysere, hvordan hjemmesiden bliver brugt, så webmaster kan forbedre brugeroplevelsen. I flere tilfælde er cookies nødvendige for at kunne udbyde en bestemt service. Cookies slettes normalt automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan laves med en udløbsdato, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (HTTP-cookies). HTTP-cookies gemmes typisk på din harddisk.

Cookies kan være enten førsteparts- eller tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den side, brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, der har elementer på den side, brugeren besøger.

Denne hjemmeside ejes af:
Plandent A/S
Jydekrogen 16
2625 Vallensbæk
CVR 77 55 73 18

Cookies fra Google Analytics
På hjemmesiden bruger vi Google Analytics til at analysere, hvordan siden bliver brugt. Den information, cookies indsamler om brugen, (fx trafikdata og din IP-adresse) gemmes på Googles server. Plandent bruger informationen til at forberede rapporter om hjemmesideaktiviteter. Note: hvis loven kræver det, kan Google offentliggøre information til tredjeparter.

Cookies fra tredjepart
Plandent benytter flere eksterne værktøjer til at forbedre oplevelsen på hjemmesiden. Disse cookies tillader, at tredjepartsprogrammer (som alene administreres af Plandent) får information om bestemte handlinger – fx antallet af klik, besøg osv.

SleeknoteMarketing pop-up

Sleeknote indsamler alene IP-adresser. Plandent bruger informationerne markedsføringsmæssigt for at skabe øget trafik på hjemmesiden. Modtagere af Plandents nyhedsbreve kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage. Plandent bruger de indsamlede informationer til at måle og analysere Plandents marketing-performance samt forbedre markedsføringen. Data bliver opbevaret i op til 5 år på sikre serverforbindelser indenfor EU.

Persondatapolitik

For at kunne levere varer og tjenesteydelser er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Dataansvarlig
Plandent A/S, Jydekrogen 16, 2625 Vallensbæk,
CVR: 77557318

Vores behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis en medarbejder på klinikken, har udleveret til os i forbindelse med dit engagement med Plandent, endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit køb for at kunne udregne bonus eller tilbyde dig tilbud eller målrettet markedsføring.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser overfor dig i forbindelse med afregning af bonus samt vores forpligtelser i forbindelse med bogføringsloven. Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne levere varer eller tjenesteydelser til dig.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger
• Navn, adresse, telefon, email
• Kliniknummer, kundenummer
• Navne på klinikkens medarbejdere

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi købsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.


Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

• Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
• Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet.


Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Plandent.

Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Plandent, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til ekstern databehandling
  Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Af juridiske årsager
  Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Plandent, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:o Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 • Holde Plandent fri fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores kunders køb fordeler sig (f.eks. Intrastat)


Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Plandent og vores Kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Plandent:

• Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger, alle data opbevares og behandles indenfor EUs grænser.
• Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Plandents vegne.
• Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
• Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
• Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Plandent.
• I tilfælde af databrud eller anden overtrædelse af gældende lovgivning, vil vi indberette disse informationer til relevante myndigheder indenfor de fastsatte tidsfrister af datatilsynet.


Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.


Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).